De Zeeuwse Leertrein

07/21/13

Start pagina
Omhoog
Wat is faal angst?
Signalen van faalangst
Verschijnselen van faal angst

 


In eerste instantie zijn er een paar duidelijke aanwijzingen voor faalangst.
Ze komen niet allemaal tegelijk bij alle kinderen voor, maar tenminste een van de volgende kenmerken kan op faalangst wijzen:

Kinderen met faalangst kunnen tijdens het leren voor overhoring en vooral een proefwerk hun gedachten er niet goed bijhouden. Zij moeten er steeds aan denken dat het toch wel mis zal lopen of dat het nu absoluut goed moet gaan.
Ze proberen de leerstof er zo in te stampen dat ze die zonder nadenken kunnen opdreunen. Ze zijn immers bang dat ze tijdens het proefwerk niets meer weten.
Ze komen vooral in proefwerktijden moeilijk in slaap of zijn vroeg wakker.
Voor het proefwerk zijn ze soms wat misselijk, voelen vlinders in hun buik, hebben soms hoofdpijn.
Vlak voor en aan het begin van het proefwerk kunnen ze aan niets ander meer denken aan de komende mislukking, soms trillen hun spieren, klopt hun hart sneller en halen ze teveel adem. Het duurt een flinke tijd eer ze aan het werk kunnen beginnen.
Ze hebben veelal een negatief beeld van zichzelf. Wat ze goed gedaan hebben schrijven ze toe aan toeval of aan het feit dat het zo makkelijk was. Maar als ze het fout gedaan hebben zeggen ze: ik kan dat ook niet, dat lukt mij nooit. Ze vinden van zichzelf dat ze niet zoveel waard zijn en niet zoveel kunnen.


In de klas zijn het niet alleen onderpresteerders, maar ook zijn het regelmatig de kinderen die juist erg perfectionistisch zijn.
Ze mogen van zichzelf geen fouten maken of geen lager cijfer halen dan een acht.
Natuurlijk zijn er ook kinderen die hun onzekerheid tonen door alles nog een paar keer te komen vragen en steeds willen horen of ze op de goede weg zijn. Die onderken je het makkelijkst als faalangstig.
Andere kinderen doen erg lang over om aan hun werk te gaan, ze hebben een sterke voorkeur voor bekend en makkelijk werk en mijden nieuwe taken. En weer andere kinderen maskeren hun foutengedrag door bijvoorbeeld clownesk gedrag te vertonen of overdreven brutaal te doen.

Kortom: faalangst uit zich in vele vormen. Soms in een veelvoud van gedragsveranderingen

Start pagina | Wat is faal angst? | Signalen van faalangst | Verschijnselen van faal angst

This site was last updated 07/21/13