De Zeeuwse Leertrein

07/21/13

Start pagina
Omhoog
Wat is faal angst?
Signalen van faalangst
Verschijnselen van faal angst

 

Signaleringslijst voor faalangst.

Observeren:
Het observeren van leerling-gedrag levert voor de begeleiding een veelheid van gegevens op.
Om invulling te geven aan de observatiecategorieën geven we hieronder een aantal kenmerken van faalangst’.

Algemeen

 • De leerling wil erg vaak weten wat de leraar van de door hem geleverd werk vindt en vraagt daar om.

 • De leerling is snel uit balans wanneer de sfeer in de klas minder goed is.

 • De leerling heeft er sterke behoeft aan dat anderen een positieve verwachting hebben over zijn functioneren.

 • Bij nieuwe opdrachten is de leerling er vaak onzeker over hoe hij het moet aanpakken.
  Vaak kijkt hij eerst hoe anderen het doen.

 • Wanneer nieuwe stof wordt uitgelegd, dringt niet of nauwelijks tot hem door wat er gezegd wordt.

 • De leerling vertoont de uiterlijk reacties:
  stotteren, zweten, wiebelen met de benen, oppervlakkige ademhaling, schouders optrekken, friemelen.

 • De leerling heeft last van innerlijke reacties als: hartkloppingen, droge mond, naar de wc moeten, buikpijn.

Tijdens uitleg lesstof:

 • De leerling duikt weg achter een andere leerling als de leerkracht aan de hele klas een vraag stelt.

 • De leerling gaat heel druk doen als de leerkracht zijn richting op kijkt.

 • De leerling kijkt de leerkracht niet aan tijdens de uitleg.

 • De leerling durft gaan vragen te stellen over nieuwe stof.

 • De leerling heeft er moeite mee de grote lijnen tijdens de uitleg vast te houden

 Contact met medeleerlingen:

 • De leerling vermijdt contact met medeleerlingen en zoekt liever een grote groep op waarin hij zich kan verbergen.

 • De leerling is overgevoelig voor kritiek.

 • De leerling zoekt voortdurend steun bij medeleerlingen.

 • De leerling durft niet te weigeren als iemand wat van hem gedaan wil krijgen.

 • De leerling voelt zich onbehaaglijk in een situatie met hoger 'geplaatsten'.

Tijdens proefwerken en overhoringen:

 • Ze beginnen later dan anderen met de eerste opgave.
 • (of) Ze beginnen heel gehaast zonder eerst de opgaven goed te lezen.
 • Ze bewegen onrustig en zien er opgewonden uit.
 • Ze stellen veel vragen over procedure of opgave.
 • Ze beginnen vaak met de moeilijkste opgave.
 • Ze raken in de war wanneer ze aan het eind van de opgaven controleren.
 • Ze reageren sterk op allerlei prikkels uit de omgeving.
 • Ze hebben na afloop geen zicht op de kwaliteit van het geleverde werk’.

Variabele gedragspatronen

Faalangst blijkt achter veel gedragspatronen te schuilen. Ik noem hier de belangrijkste vormen:

• Afhankelijk gedrag

Deze faalangstige kinderen willen op allerlei manieren worden geholpen. Ze kunnen hun eigen faalangst onder woorden brengen en roepen begrip op bij volwassenen. Het gedrag van deze faalangstige kinderen is gemakkelijk te herkennen voor leraren en ouders.

• Stil, rustig, teruggetrokken gedrag

Een kenmerk van deze faalangstige kinderen is dat ze zich moeilijk kunnen uitdrukken en dat ze erg gesloten zijn.

• Agressief, brutaal gedrag

Faalangstige kinderen met een agressieve houding proberen te voorkomen dat anderen hun ware, angstige gezicht gezien. Ze hebben liever dat ze straf krijgen van de leraar of ouders thuis, dan dat anderen hun ware aard zien.

• Clownesk gedrag

Sommige faalangstige kinderen hangen voortdurend de clown uit. Hun faalangst proberen ze zo voor de buitenwereld te verbergen. Dat anderen af en toe vervelend reageren op hun grappen en grollen, nemen ze voor lief.

• Apathisch en droevig gedrag

Deze faalangstige kinderen geven toe aan hun lage zelfbeeld en hebben een patroon van ‘aangeleerde hulpeloosheid’ ontwikkeld. Als ze niet meteen worden geholpen bij een vraag of een opdracht, vervallen deze kinderen in een apathische en verdrietige houding.

• Overdreven hulpvaardig gedrag

Dit gedrag komt soms voort uit een verlangen om bij iedereen, en ouders voorop, vooral positief over te komen en aardig gevonden te worden. Wat het ook kost aan inspanningen, pijn en soms verdriet.

 

Start pagina | Wat is faal angst? | Signalen van faalangst | Verschijnselen van faal angst

This site was last updated 07/21/13