De Zeeuwse Leertrein

07/21/13

Start pagina
Omhoog
Beelddenken
Faalangst
Ik leer Anders
Pesten

 

 

Uit de schoolbrochure ´Stop het pesten´  (Een artikel van de Mee-denkers uit 2002)

Help mijn kind wordt gepest!

Pesten is geen spelletje Je verpest zo iemands leven……

Deze regels uit het liedje van kinderen voor kinderen uit de jaren negentig brengen ons weer bij het alledaagse gebeuren: Er wordt gepest en pesten veroorzaakt heel veel leed in een mensenleven. Wie is er nou niét ooit op één of andere manier bij betrokken?

Wat is pesten?
Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en tot gevolg heeft dat degene die gepest wordt zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of zich buitengesloten voelt.

Waar gaat plagen over in pesten?
  • Plagen is nog onbezonnen, spontaan en gaat vaak met humor gepaard terwijl pesten berekenend en gemeen overkomt en tegen één persoon gericht is

  • Plagen gebeurt incidenteel en is van korte duur terwijl pesten herhaaldelijk en systematisch plaatsvindt

  • Plagen speelt zich af tussen gelijken, terwijl bij pesten sprake is van macht en onmacht

  • De geplaagde ondervindt veelal geen hinder van plagerijen, terwijl het slachtoffer van pestgedrag blijvende psychische en lichamelijke schade kan oplopen.


Eén op de vier kinderen van het basisonderwijs wordt gepest. Gezien het bovenstaande zou je je kunnen afvragen wat dat maatschappelijk gezien voor betekenis heeft in onze samenleving. Stel je eens voor om hoeveel mensen dat gaat van generatie op generatie…… Dat de pester zolang hij niet geholpen wordt schadelijk effect op zijn omgeving zal hebben blijft vaak buiten schot. Een kind dat zelf pest of gepest is heeft veel kans om in een crimineel circuit terecht te komen. Van de gepeste leerlingen van het voortgezet onderwijs durft bijna niemand uit zichzelf thuis te praten over het gepest worden terwijl diezelfde groep desgevraagd zegt dat er door de leerkracht niet ingegaan wordt op het pestvoorval. In het latere beroepsleven hebben veel Nederlanders te maken met pesten en agressie op het werk. De directe effecten voor de economie zoals langdurig ziekteverzuim en improductiviteit zijn dan ook enorm.

Als er in een klas gepest wordt, zijn er drie direct betrokken partijen: de pester, het slachtoffer en de rest van de klas.

Niemand zal er over praten, de dader in ieder geval niet. Hij geniet van de macht die hij over een ander kan uitoefenen.

Het slachtoffer heeft veel redenen om het te verzwijgen. Hij of zij loopt kans nog erger gepakt te worden. ( ze geloven hem/haar niet of vertellen hem/haar dat hij/zij het zelf uitlokt.

De zwijgende midden groep, de meelopers kun je verdelen in 2 groepen: groepen of de individuen met verschillende belangen. De eerste groep bestaat uit leerlingen die actief mee pesten. Dit doen ze uit angst zelf een slachtoffer te worden.

De tweede groep pest ook, niet uit angst, maar uit berekening. Ze profiteren van de situatie, en worden er beter van.

Ook zijn er kinderen die niet pesten, maar ze doen er ook niets aan.

Daarom is het binnen een groep ook van belang dat je de meelopers eerst aan spreekt op wat ze doen of niet doen.

Die kunnen namelijk de hele situatie veranderen en de pester op zijn gedrag aanspreken.
 

Welke kinderen lopen kans slachtoffer te worden? 

Ieder kind dat afwijkt van een door de meerderheid vastgestelde norm loopt een kans zondebok te worden.

Voorbeeld:
In een dorp wordt dialect gesproken en jij wordt opgevoed met algemeen beschaafd Nederlands (ABN) dan kan het maar zo zijn dat je door andere kinderen gepest wordt.

“jij mag niet hier wonen want jij spreekt geen ………..”

“mijn ouders zeggen dat jij hier niet hoort”

“jij hebt dyslexie en dat had je vroeger niet zeiden mijn ouders”.

“jij loopt altijd in andere kleding en wij kopen bij de zeeman”.

“wij zitten op voetbal en jij doet een andere sport, buiten het dorp”.

En zo zijn er legio voorbeelden.

Vaak komt dit dus duidelijk door de opvoeding van de kinderen, maar ook doordat een ander het wat breder heeft in geld etc.

Je kind veranderd:
Als je kind niet meer graag naar school gaat, of niets meer vertelt over school, kan dat een aanwijzing zijn dat je kind gepest wordt. Gepeste kinderen hebben daarnaast vaak klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid.

Wat doe je eraan?
Als je merkt dat je kind gepest wordt, praat er dan over. Neem je kind serieus en ga precies na wat er gebeurd is. Moedig je kind aan erover te blijven praten als er weer zoiets gebeurt. En geef je kind nooit het gevoel dat het zijn of haar eigen schuld is.

Training in psychosociale weerbaarheid voor kinderen en hun ouders.

Als je eens wilt komen praten over pesten en wilt weten wat je er aan kunt doen, maak dan een afspraak.

Ook informatieavonden op scholen kan ik verzorgen.
Of als u als ouders zijnde een informatieavond, middag wilt verzorgen kan ik dit voor u doen.

 

Start pagina | Beelddenken | Faalangst | Ik leer Anders | Pesten

This site was last updated 07/21/13