De Zeeuwse Leertrein

07/21/13

Start pagina
Omhoog
Voordelen
Nadelen
Beelddenker?

 

Nadelen van beelddenken.

De sterke rechter hersenhelft van de beelddenker heeft jammer genoeg vaak tot gevolg dat de linker hersenhelft zwakker ontwikkeld is. De ene beelddenker heeft hier minder last van dan de andere. De problemen die er kunnen zijn kunnen in het dagelijks leven veel uitdagingen opleveren.

De sterke rechter hersenhelft van de beelddenker heeft jammer genoeg vaak tot gevolg dat de linker hersenhelft zwakker ontwikkeld is. De ene beelddenker heeft hier minder last van dan de andere. De problemen die er kunnen zijn kunnen in het dagelijks leven veel uitdagingen opleveren.

  • Problemen met taal
  • Problemen met rekenen
  • Slechte planning
  • Weinig tijdsbesef
  • Denken vanuit totaalbeeld
  • Details over het hoofd zien
  • Primair voorkeursdenken

 

Problemen met Taal; mogelijk dyslexie
Beelddenkers zien letters als losse plaatjes. Volgens kleine kinderen: “De letters zijn bijna allemaal hetzelfde want b = d = p = q”.
Klanken worden daarom niet op juiste wijze aan deze plaatjes gekoppeld.

Als beelddenkers lezen, slaan ze vaak de woorden zonder beeld over: de, het, dat, hulpwerkwoorden enz. Als ze stil lezen, kunnen ze dus heel snel lezen.Moeite met taal? Na de training ‘Ik leer anders’ kan je bijna altijd direct sneller hardop lezen (1 of 2 AVI-niveaus) en woorden (dictee) leer je onthouden via woordbeelden.

Problemen met Rekenen; mogelijk dyscalculie

cijfers.jpgCijfers zijn abstract, dat maakt rekenen moeilijk. Of beelddenkers blinken juist uit in rekenen, doordat ze het zien als puzzelen! Veel beelddenkers leren fonetisch (op klank). Vijfentwintig, je hoort eerst de vijf en dan pas de twee. Toch schrijf je 2-5. Vaak schrijven ze eerst de vijf en dan de twee ervoor. Of op jonge leeftijd: 5-2. Cijfers staan bij beelddenkers vaak niet achter elkaar, het zijn losse plaatjes. 28 klinkt hoger dan 30 (30 is een drie met een nul, drie dus).

Leren rekenen gaat makkelijker met behulp van het cijferveld (totaalbeeld). Tafels kan je visueel opslaan met deze leermethode. Breuken vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken, leg ik uit in een uur.

Slechte planning en weinig tijdsbesef

shapeimage_4-298x300.jpg

Beelddenkers staan bekend om chaos! Werken met visuele planborden, taken afbakenen en de dagindeling helder houden kan de nodige rust opleveren. Bij beelddenkers draait de interne klok vaak te snel. Daarom worden er onmogelijk veel zaken op een dag gepland. Of worden taken tegelijkertijd uitgevoerd. Dit kan zeer uitputtend zijn. Voor kleine kinderen kan je de tijd visueel maken met bijvoorbeeld een grip-op-de tijd-horloge. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leer je klokkijken.
 

Denken vanuit totaalbeeld
Een niet-beelddenker verzamelt informatie en maakt daar een geheel van. Een beelddenker kijkt vanuit een totaalbeeld en bouwt dit niet op vanuit losse deeltjes. Hij is wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd, een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Je kunt jezelf aanleren om eerst het totaalbeeld te overzien (samenvatting hoofdstuk of boek, alfabet, cijferveld 1-100) om vervolgens terug te beredeneren om de lesstof in de klas te kunnen volgen.
Lees hier verder

Details over het hoofd zien
Een beelddenker ziet het totaal en heeft weinig oog voor details. maak daarom gebruik van computers, spelling-check, controle door derden enz.

Primair voorkeursdenken
Direct behoefte willen vervullen, heeft impulsief gedrag als gevolg. Daarom is het moeilijk om geduld op te brengen. Soms helpt het om in te spelen op het gevoel. Zelf beelden laten oproepen (visualiseren) van de situatie en de mogelijke (negatieve) gevolgen. In sommige gevallen kan afleiden de oplossing bieden.

 

     

Start pagina | Voordelen | Nadelen | Beelddenker?

This site was last updated 07/21/13